Prenájom funkčnej sály

Prenajmite si 250m2 Funkčnej sály na skupinové cvičenia, workshopy či iné aktivity.

Kontakt: 0904 288 963 alebo mail: dgfitnesstomasov@gmail.com